Blockchain bắt đầu sử dụng “chuỗi” để tung ra các dịch vụ quản lý đám mây.

Xem nhanh nội dung

  Công nghệ Blockchain bắt đầu sử dụng “chuỗi” để tung ra một dịch vụ mới gọi là đám mây, gọi là trình tự quản lý số dư trong các ứng dụng tài chính và thương mại.

  Theo như Blog của công ty này, dịch vụ này có thể được áp dụng trong các trường hợp sử dụng như là ví kĩ thuật số, nền tảng cho vay, thị trường, trao đổi và nhiều hơn nữa, làm mọi cách với sự cần thiết là xây dựng một hệ thống riêng biệt trong từng trường hợp. Thay vào đó, sản phẩm phải được bảo mật và cung cấp dưới dạng dịch vụ phần mềm như dịch vụ (SaaS).

  Có thể dự đoán rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có thể cảnh giác việc lưu trữ dữ liệu của họ trong các đám mây. “Chain” nhấn mạnh sự bảo mật của sản phẩm, và nói rằng:

  “ Trong khi các sổ cái được quản lý như là một dịch vụ, tất cả các giao dịch phải được ký kết với những phím then chốt có liên quan. Những phím này được giữ trong các vùng an toàn và được quản lý bởi người dùng, dịch vụ hoặc tổ chức có thẩm quyền về tài sản, tài khoản và chức năng. Sequence không thể truy cập chúng.”
  Với bảng phân loại sổ cái của Sequence, số dư được đại diện bởi “các đối tượng có nhãn hiệu” được gọi là tài sản, cái mà có thể “tạo ra, chuyển đổi và rút lui hoặc tham gia vào các chương trình phức tạp hơn.” Chain giải thích, một giao dịch đơn lẻ có thể bao gồm một số hành động liên quan đến nhiều tài sản và tài khoản.

  Hiện đã có sẵn và miễn phí dưới dạng một bản xem trước cho các nhà phát triển công khai, Sequence dự kiến sẽ đưa ra thị trường vào quý 1 năm 2018, khi dịch vụ sản xuất dựa trên Intel SGX cũng được thêm vào.

  Theo btcnews.vn