Các chủ nợ của Mt.Gox yêu cầu bồi thường bằng crypto thay vì tiền mặt

Xem nhanh nội dung

  Sau khi Mt.Gox tuyên bố phá sản, các nhà đầu tư và chủ nợ của sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng này cũng lao đao không kém khi phải kiện cáo trong nhiều năm để được bồi thường lại số tiền đã mất của mình. 

  Xem thêm:

  Các bằng chứng về yêu cầu bồi thường phải được nộp trước thời hạn

  Theo các tin tức Bitcoin mới cập nhật, một động thái mới nhất trong quá trình nỗ lực giành lại số Bitcoin đã mất của mình là, từ ngày 23/08/2018, các chủ nợ của Mt.Gox đã bắt đầu nộp đơn yêu cầu bồi thường dân sự.


  Nobuaki Kobayashi - người được ủy thác để hỗ trợ mọi người nộp đơn khiếu nại trực tuyến - đã trình bày rõ ràng, cụ thể về các điều kiện quan trọng dành cho những chủ nợ cũng như cho biết thời hạn nộp đơn sẽ kết thúc vào ngày 22/10/2018.

  Kobayashi lưu ý rằng, các bằng chứng về yêu cầu bồi thường phải được nộp trước thời hạn, nếu không, chủ nợ có thể bị mất quyền yêu cầu  được bồi thường của mình. Đối với những ai không có quyền truy cập vào tài khoản của Mt. Gox thì phải gửi bằng chứng đến địa chỉ bưu điện do Kobayashi cung cấp. Bên cạnh đó, tất cả mọi khiếu nại của khách hàng doanh nghiệp cũng được nhận qua bưu điện. 

  Các chủ nợ của sàn giao dịch Bitcoin Mt.Gox cũng mong muốn được bồi thường bằng số lượng tiền điện tử tương ứng với số dư tài khoản thay vì bằng tiền mặt. Và họ cũng đã ủy thác cho các luật sư đại diện soạn thảo cụ thể chính sách bồi hoàn riêng cho mình. 

  Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc bồi thường này khi có các tin tức mới nhất, ngoài ra, những sự kiện đáng chú ý khác trên thị trường điện tử bạn cũng có thể tìm thấy trên https://thitruongcoin.vn/.

  Tác giả: Aphrodite