Sau thoái vốn, Licogi 13-EC kiện công ty mẹ Licogi 13

Posted on Tue, 06/01/2021 - 21:06

Licogi13 thành lập Công ty con - CTCP Licogi 13 - Xây dựng và kỹ thuật công trình (Licogi13-EC) năm 2009. Nhưng sau khi Licogi 13 thoái hết vốn tại doanh nghiệp này, “cựu” công ty con đã khởi kiện công ty mẹ vì những tranh chấp trong việc thanh toán hợp đồng xây dựng...

Read More