ETF Bitcoin bị từ chối lần nữa: SEC "dập tắt" 9 hy vọng trong 3 quyết định

Xem nhanh nội dung

  Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành 3 quyết định được công bố, bao gồm 9 ETF Bitcoin khác nhau. Các đề xuất được đưa ra bởi Direxion, Pro Shares, và Granite Shares đã bị từ chối theo cùng một lý do.

  Xem thêm:

  ETF Bitcoin bị từ chối trong 3 quyết định đã công bố

  Tài liệu từ chối được chú thích trong khoảng 24 trang, nhưng mấu chốt của vấn đề có thể được thể hiện ở trang 22, dưới tiêu đề "Bảo vệ nhà đầu tư và lợi ích công cộng". Trong phần phân tích của mình, SEC lưu ý, “Ủy ban thừa nhận rằng, so với giao dịch trên thị trường Bitcoin không được kiểm soát, giao dịch ETF Bitcoin trên sàn chứng khoán quốc gia có thể cung cấp thêm sự bảo vệ cho các nhà đầu tư”, chỉ ra là lý do đủ để tham gia theo quy định.


  Tuy nhiên, rõ ràng SEC không nhìn thấy nó theo cách đó. Khi các chi tiết từ chối xa hơn, “Ủy ban phải từ chối thay đổi quy tắc được đề xuất do một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia đệ trình, nếu không thấy rằng thay đổi quy tắc được đề xuất phù hợp với các yêu cầu áp dụng của Đạo luật Sàn giao dịch - bao gồm yêu cầu theo Mục 6 (b ) (5) rằng, các quy tắc của một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia được thiết kế để ngăn chặn hành vi gian lận.”

  Quy định đó đã bắn hạ tất cả 5 đề xuất của Direxion, cũng như Pro Shares với lý do tương tự "Sàn giao dịch đã không đáp ứng được yêu cầu thể hiện đầy đủ cơ sở trong hồ sơ để Ủy ban thấy rằng đề xuất phù hợp với Đạo luật sàn giao dịch Phần 6 (b) (5), và, Ủy ban phải không chấp thuận đề xuất này". Cuối cùng, Granite Shares trở thành nạn nhân của cùng một lý do như hai công ty khác ở trên.

  Đây có vẻ là một tin tức tiền điện tử không mấy khả quan trong ngày hôm nay, về cơ bản cũng đã khiến cho giá Bitcoin và toàn thị trường sụt giảm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm các thông tin khác đến bạn và nếu bạn muốn mua bán Bitcoin uy tín, an toàn thì đừng quên sàn Kenniex là địa chỉ quen thuộc nhé!

  Tác giả: Aphrodite