[ ICO Review ] Neon Exchange (NEX) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của Neon Exchange (NEX)

Submitted by admin on Thu, 01/14/2021 - 20:18

Đánh giá ICO Neon Exchange (NEX)

  • Đánh giá đầu tư: Positve – Khả quan, có tiềm năng đầu tư, điểm rủi ro khá thấp
  • HYPE-Score: Cao 3.1 (theo IcoRating)
  • RISK-Score: Thấp

[ ICO Review ] Giới thiệu dự án ICO Neon Exchange (NEX)

Loại sản phẩm: Platform – Nền tảng

Chuyên ngành: 

  • Financial Services – Dịch vụ Tài chính
  • Trading – Giao dịch

Hard-cap: $25,000,000 USD

Tổng cung ICO token: 25,000,000

Token: NEX

Loại Token: Utility-token

Đơn vị tiền tệ chấp nhận cho thanh toán: NEO

Trị giá Token: 1 NEX = $1 USD

Mô tả: NEX là một nền tảng cho việc tạo ra dịch vụ trao đổi và thanh toán tiền điện tử phi tập trung đa dụng.

Đặc điểm:

Neo Exchange (NEX) là nền tảng được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho các dịch vụ giao dịch và thanh toán tiền điện tử phi tập trung.

NEX là một sàn giao dịch phi tập trung chạy trên NEO Blockchain (một dạng public Blockchain của Trung Quốc). Nó sử dụng một công cụ kết hợp off-chain có thể kiểm tra công khai để xử lý giao dịch và hỗ trợ các lệnh phức tạp. Đội ngũ của NEX cũng đang lên kế hoạch giới thiệu sàn giao dịch dựa trên Ethereum về sau.

Mục tiêu chính của NEX là củng cố hiệu suất của các sàn giao dịch tập trung với sự an toàn được bảo chứng bởi các tổ chức phi tập trung. Hệ thống NEX bao gồm ba thành phần chính: một công cụ kết hợp thương mại off-chain, các hợp đồng thông minh cho những hoạt động thương mại và dịch vụ thanh toán.

Dịch vụ thanh toán NEX sẽ có khả năng chuyển đổi các loại tài sản toàn cầu, ví dụ như NEO và GAS, sang token mà có thể chuyển giao trực tiếp bằng các hợp đồng thông minh.

NEX token là loại token tiện ích. Người nắm giữ NEX sẽ có thể kiếm lợi nhuận từ quy trình staking. Nó sẽ vận hành tương tự như yêu cầu tính toán của GAS trên mạng lưới NEO.

NEX cũng cung cấp một loại ví theo dạng tiện ích mở rộng cho phép phối hợp giữa NEX, các dApp (ứng dụng phi tập trung) và website. Việc phát hành Mainnet trading của NEX được lên lịch vào Quý 3 năm 2018.

Website của ICO Neon Exchange (NEX)

Đội ngũ chuyên viên và danh sách đối tác của dự án ICO Neon Exchange (NEX)

Add new comment

Bài viết liên quan