Lộ trình đến năm 2020, Ethereum sẽ đi theo con đường nào?

Xem nhanh nội dung

  “...Ethereum của Trung Quốc là ethereum, ethereum của Đài Loan chính là ethereum 2.0.”

  Đây là tuyên bố mở đầu của người sáng lập Ethereum Vitalik Buterin tại một cuộc họp gần đây ở Đài Bắc, nơi ông đã đưa ra kế hoạch tương lai cho nền tảng này.

  Ông tiếp tục thảo luận về bốn lĩnh vực cải tiến cho phần mềm blockchain, một trong số đó đã được xử lý là Hard Fork và đó cũng là một nguyên nhân gây khó khăn cho việc mở rộng mạng lưới. Buterin đã nêu rõ sự riêng tư, an toàn đồng nhất, an toàn của hợp đồng thông minh và khả năng mở rộng là những lĩnh vực cần cải thiện. Các giải pháp cho ba vấn đề đầu tiên đã được dự kiến ​​tuy nhiên khả năng mở rộng vẫn là khó khăn lớn nhất.

  Các thuật toán mới trong ngành mật mã học bao gồm zero-knowledge proofs và chữ ký vòng (ring signature) đã được giới thiệu với Hard Fork Byzantium. Các chương trình này cung cấp cho các nhà lập trình các công cụ để xây dựng giải pháp cho các vấn đề riêng tư, theo Buterin, các thuật toán trên đã giải quyết được 3/4 vấn đề, với vấn đề cuối cùng là cấp độ giao thức.

  Zero-knowledge proofs  là một phương pháp mà một bên (người minh hoạ ) có thể chứng minh cho bên khác (người kiểm tra ) rằng một tuyên bố nhất định là đúng, mà không chuyển tải bất kỳ thông tin nào ngoài thực tế là tuyên bố thực sự là đúng.

  Chữ ký vòng là một loại chữ ký số có thể được thực hiện bởi bất kỳ thành viên của một nhóm người dùng mà mỗi phím có một khóa riêng. Do đó, một thông điệp ký kết với một chữ ký vòng được xác nhận bởi một người nào đó trong một nhóm người cụ thể.

  Vấn đề riêng tư đã được giải quyết bởi Byzantium với zk-Snarks cho phép người dùng ẩn một giao dịch hoặc quy định cho ai đó được xem nó trong cùng một lúc. Các vấn đề an toàn đồng thuận sẽ được giải quyết bằng bản cập nhật Casper sắp tới và hợp đồng an toàn thông minh sẽ được xử lý trong bản cập nhật Viper sau này.

  Vấn đề cuối cùng khó giải quyết nhất là khả năng mở rộng. Ba yếu tố về phân cấp, an ninh và khả năng mở rộng cần phải vận hành cùng nhau nhưng hiện tại chúng ta phải hy sinh một yếu tố. Hiện tại, Bitcoin và Ethereum Blockchains đã vượt qua khả năng mở rộng trong việc phân quyền và an ninh. Tăng khối lượng khối sẽ làm tăng khả năng mở rộng nhưng phải chi phí phân cấp.

  Mục đích là để cả ba cùng làm việc với nhau trên mạng và Buterin nói các nhóm cũng đang làm việc theo hướng này. Việc sử dụng một giao thức lớp hai như Raiden hoặc Plasma sẽ giúp quy mô chuỗi lên hàng ngàn giao dịch mà không sử dụng masternodes hoặc các thành phần tập trung.

  Một hệ thống được gọi là sharding đã được mô tả bởi các nhà khoa học máy tính, một mặt cho phép các chuỗi  đang chạy các giao thức cập nhật cùng với chuỗi chính và không làm thay đổi nó. Sự thay đổi trong công nghệ cũng sẽ làm thay đổi cách thức các giao dịch được xác nhận từ hệ thống chứng minh hiện tại tới chứng minh xác nhận cổ phần.

  Buterin so sánh nó với hai thế giới, cái đầu tiên vẫn hoạt động ở cùng một mức độ nhưng khả năng mở rộng vẫn còn hạn chế. Và thế giới thứ hai có các quy tắc khả năng mở rộng bậc hai của riêng mình để các nút có thể xác nhận các mảnh riêng biệt. Hiện tại, Ethereum có thể xử lý nhiều giao dịch hơn tất cả các blockchain được phân cấp khác. Nó đã tăng gấp 10 lần trong vòng chưa đầy một năm vì vậy tính khả năng mở rộng của nó là vấn đề hàng đầu trong kế hoạch cho tương lai của công nghệ.

  Lộ trình ba đến năm năm để thực hiện các giao thức sharding và các giao thức Ether mới được ước tính sẽ triển khai vào năm 2020. Ethereum vẫn còn một con đường dài phía trước và tương lai của nó sẽ là một trong những Cryptocurrency tỏa sáng nhất.