Mây Ichimoku là gì? – Hướng dẫn sử dụng Ichimoku

Xem nhanh nội dung

  Để trở thành cao thủ Ichimoku có thể sẽ không dễ dàng, bởi vì không chỉ cần phải trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức cần có, mà bạn còn phải thực hành một thời gian đủ lâu cũng như gom góp một lượng kinh nghiệm đủ dày để có thể sử dụng thành thạo công cụ phân tích kỹ thuật này.

  Xem thêm: Học tuyệt chiêu phân tích kỹ thuật từ trader giàu kinh nghiệm tại Kenniex Class

  Mây Ichimoku là gì?

  Mây Ichimoku, hay còn gọi là Ichimoku Cloud, là một chỉ báo kiêm công cụ tích hợp cho hoạt động phân tích kỹ thuật, được giới thiệu vào năm 1968, bởi người sáng lập là một nhà báo người Nhật: Goishi Hosoda.

  Mục đích ra đời của mây Ichimoku là đem lại khả năng nhận biết nhanh chóng và thấu hiểu trạng thái xu hướng, sự chuyển động giá, và có tất cả 5 nhân tố của hệ thống này (5 đường trong một biểu đồ) được kết hợp với sự chuyển động giá, với quan điểm đặc tính chu kỳ của các mối liên hệ, với điều kiện chuyển động nhóm của hành vi con người.

  Ngày nay, mây Ichimoku được sử dụng rất rộng rãi bởi các nhà đầu tư Nhật Bản bởi nó cho phép kiểm tra sự biến động giá và tăng xác suất thành công, bằng cách xác định xu hướng và tìm kiếm những dấu hiệu tiềm năng sinh lời của các giao dịch trade coin.

  Hướng dẫn sử dụng mây Ichimoku


  Chỉ báo Ichimoku gồm 5 đường được sử dụng để xác định đường hỗ trợ, kháng cự, quyết định xu hướng và đưa ra các dấu hiệu giao dịch, dưới đây là đặc điểm và cách tính của từng đường:

  1. Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi, màu xanh dương): lấy trung bình của các mức cao nhất và thấp nhất trong 7 khoảng thời gian
  2. Kijun-Sen (Đường cơ sở, màu đỏ): lấy trung bình mức cao nhất và thấp nhất trong 22 khoảng thời gian trước đó
  3. Senkou Span A (Đường chính yếu A, giới hạn màu xanh lá cây của đám mây): lấy trung bình của Tenkan-Sen và Kijun-Sen sau đó dịch về phía trước 26 khoảng thời gian, là giới hạn đầu tiên cho mây Ichimoku
  4. Senkou Span B (Đường chính yếu B, giới hạn màu đỏ của đám mây): trung bình cộng của mức cao nhất và thấp nhất trong 52 khoảng thời gian và được dịch về phía trước 26 ngày, cũng là giới hạn thứ hai tạo thành mây Ichimoku
  5. Chikou Span (Đường còn lại, màu xanh lá cây): là đường cuối cùng được tạo ra bằng cách di chuyển đường giá hiện tại về sau 26 khoảng thời gian, còn gọi là đường trễ/đường cuối cùng

  Kumo (Đám mây) là nhân tố trung tâm của hệ thống Ichimoku, là vùng hỗ trợ và kháng cự. Được tạo lập bởi các đường chính yếu A và B.

  Mây Ichimoku TradingView

  Phương pháp Ichimoku

  1. Xác định xu hướng và sự điều chỉnh dựa vào mây Ichimoku

  • Giá di chuyển trên đám mây, cho thấy xu hướng tăng
  • Giá di chuyển dưới đám mây, cho thấy xu hướng giảm
  • Giá di chuyển trong đám mây, cho thấy xu hướng đi ngang
  • Màu của đám mây thay đổi từ xanh lá cây sang đỏ, cho thấy sự điều chỉnh trong phạm vi của xu hướng tăng
  • Màu của đám mây thay đổi từ đỏ sang xanh lá, cho thấy sự điều chỉnh trong phạm vi của xu hướng giảm

  2. Xác định sự hỗ trợ và mức kháng cự dựa vào mây Ichimoku

  • Đường chính yếu A của đường đầu tiên hỗ trợ với xu hướng tăng
  • Đường chính yếu B của đường thứ 2 hỗ trợ với xu hướng tăng
  • Đường chính yếu A đầu tiên của mức kháng cự với xu hướng giảm
  • Đường chính yếu B thứ 2 của mức kháng cự với xu hướng giảm

  3. Các dấu hiệu mạnh cho việc mua/bán xuất hiện phía trên đám mây Ichimoku

  • Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ dưới lên là dấu hiệu để mua
  • Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ trên xuống là dấu hiệu để bán

  4. Các dấu hiệu yếu cho việc mua/bán xuất hiện bên trong đám mây Ichimoku

  • Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ dưới lên là dấu hiệu để mua
  • Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ trên xuống là dấu hiệu để bán

   Tín hiệu Ichimoku

   Tenkan-Sen & Kijun-Sen

   Tín hiệu xảy ra khi 2 đường Tenkan-Sen & Kijun-Sen cắt nhau.


   Tín hiệu TĂNG xảy ra khi đường Tenkan-Sen cắt lên Kijun-Sen.

   Weak bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Neutral bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Strong bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example
   Tín hiệu yếu khi Tenkan-SenKijun-Sen nằm dưới Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Tenkan-SenKijun-Sen nằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Tenkan-SenKijun-Sen nằm trên Mây Kumo.

   Tín hiệu GIẢM xảy ra khi đường Tenkan-Sen cắt xuống Kijun-Sen.

   Weak bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Neutral bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Strong bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example
   Tín hiệu yếu khi Tenkan-SenKijun-Sen nằm trên Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Tenkan-SenKijun-Sen nằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Tenkan-SenKijun-Sen nằm dưới Mây Kumo.

   Kijun-Sen & Đường Giá

   Tín hiệu xảy ra khi 2 đường Kijun-Sen và Đường Giá cắt nhau.


   Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Đường Giá cắt lên Kijun-Sen.

   Weak bullish Kijun Sen Cross example Neutral bullish Kijun Sen Cross example Strong bullish Kijun Sen Cross example
   Tín hiệu yếu khi Đường GiáKijun-Sen nằm dưới Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường GiáKijun-Sen nằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường GiáKijun-Sen nằm trên Mây Kumo.

   Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Đường Giá cắt xuống Kijun-Sen.

   Weak bearish Kijun Sen Cross example Neutral bearish Kijun Sen Cross example Strong bearish Kijun Sen Cross example
   Tín hiệu yếu khi Đường GiáKijun-Sen nằm trên Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường GiáKijun-Sen nằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường GiáKijun-Sen nằm dưới Mây Kumo.

   Mây Kumo & Đường Giá

   Tín hiệu xảy ra khi Đường Giá vượt Mây Kumo.

   Bullish Kumo Breakout example Bearish Kumo Breakout example

   Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Đường Giá vượt lên Kijun Sen.

   Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Đường Giá vượt xuống Kijun Sen.

   MÂY KUMO (SPAN A & SPAN B – 2 đường tạo Mây Kumo)

   Tín hiệu xảy ra khi Senkou Span A & Senkou Span B cắt nhau

   Senkou Span là đường dự đoán cho 26 ngày đi trước Đường Giá.


   Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Senkou Span A vượt lên Senkou Span B.

   Weak bullish Senkou Span Cross example Neutral bullish Senkou Span Cross example Strong bullish Senkou Span Cross example
   Tín hiệu yếu khi Đường Giá nằm dưới Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường Giá nằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường Giánằm trên Mây Kumo.

   Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Senkou Span A vượt xuống Senkou Span B.

   Weak bearish Senkou Span Cross example Neutral bearish Senkou Span Cross example Strong bearish Senkou Span Cross example
   Tín hiệu yếu khi Đường Giá nằm trên Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường Giánằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường Giánằm dưới Mây Kumo.

   CHIKOU SPAN & ĐƯỜNG GIÁ

   Tín hiệu xảy ra khi 2 đường CHIKOU SPAN và Đường Giá cắt nhau.

   Chú ý đường CHIKOU SPAN phải tăng khi vượt lên đường giá cho chu kỳ tăng và giảm khi vượt xuống đường giá cho chu kỳ giảm.


   Tín hiệu TĂNG xảy ra khi CHIKOU SPAN vượt lên Đường Giá.

   Weak bullish Chikou Span Cross example Neutral bullish Chikou Span Cross example Strong bullish Chikou Span Cross example
   Tín hiệu yếu khi CHIKOU SPANĐường Giá nằm dưới Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi CHIKOU SPANĐường Giá nằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi CHIKOU SPANĐường Giá nằm trên Mây Kumo.

   Tín hiệu GIẢM xảy ra khi CHIKOU SPAN vượt xuống Đường Giá.

   Weak bearish Chikou Span Cross example Neutral bearish Chikou Span Cross example Strong bearish Chikou Span Cross example
   Tín hiệu yếu khi CHIKOU SPANĐường Giá nằm trên Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi CHIKOU SPANĐường Giá nằm trong Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi CHIKOU SPANĐường Giá nằm dưới Mây Kumo.

   Tóm lại, mây Ichimoku hiện đang là một trong những công cụ hỗ trợ tích cực nhất cho các nhà đầu tư quyền chọn nhị phân xác định xu hướng và tham gia giao dịch cũng như là kinh doanh ngoại tệ với quyền chọn nhị phân.

   Cám ơn bạn đã đọc bài viết của https://thitruongcoin.vn/ – Hãy truy cập vào website thường xuyên để theo dõi tin tức Bitcoin hôm nay, những chủ đề nóng hổi về tiền điện tử, Blockchain, chia sẻ thông tin ICO Review, v..v... Chúc bạn nhiều niềm vui và may mắn!
   Zaja Cash