Cây khô người khát ở Kon Tum

Table of contents

Do ảnh hưởng của hạn hán, hàng ngàn héc ta hoa màu của người dân và hơn 1.400 giếng nước ở Kon Tum đang khô hạn, ảnh hưởng đến hơn 2.000 hộ dân.

Share Everywhere

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/lam-giau/
Tags

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

6 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.