ĐBSCL đang chuyển hướng

Table of contents

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng ĐBSCL, chuyển biến nhìn thấy được chính là người nông dân đang dần thích nghi tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Share Everywhere

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/lam-giau/

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

2 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.