Bưởi da xanh “bén duyên” đất Hoài Ân

Table of contents

UBND H.Hoài Ân (Bình Định) đang ưu tiên phát triển diện tích bưởi da xanh để tạo tiền đề xây dựng thương hiệu “Bưởi da xanh Hoài Ân” vào giai đoạn 2020 - 2025.

Share Everywhere

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/lam-giau/

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

7 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.