Cây khô người khát ở Kon Tum vào mùa hạn hán năm 2021

Table of contents

Do ảnh hưởng của hạn hán, hàng ngàn héc ta hoa màu của người dân và hơn 1.400 giếng nước ở Kon Tum đang khô hạn, ảnh hưởng đến hơn 2.000 hộ dân.

Share Everywhere

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/lam-giau/

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.