Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc: Tiền thuật toán của chính phủ phải ‘ẩn danh trong tầm kiểm soát’

Xem nhanh nội dung


  Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang xây dựng lộ trình áp dụng một đồng tiền kỹ thuật số với sự hậu thuẫn của chính phủ nhưng có vẻ đồng tiền này sẽ khá khác biệt với Bitcoin và phần còn lại.

  Trong bài đăng của Yicai, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC), ông Fan Yifei, đã vạch ra tầm nhìn của ngân hàng về đồng tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương (CBDC).

  Ông Fan nhấn mạnh rằng chức năng của CBDC là nhằm thay thế đồng tiền vật lý (M0), đồng thời Ngân hàng Trung ương kỳ vọng sẽ thực hiện cùng một mức kiểm soát tập trung đối với tiền điện tử và tiền mặt.

  Ông nói rằng CBDC, có thể xây dựng trên nền tảng blockchain hoặc không được kì vọng là sẽ tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất và an ninh, vàquan trọng là hạn chế nhu cầu của công chúng đối với các đơn vị tiền điện tử do tư nhân tạo ra.

  Ông nói:

  Mục đích của CBDC là tiết kiệm chi phí, tăng tốc độ lưu thông tiền tệ, cải thiện tính trong tiện lợi thanh toán và an ninh. Ngoài ra, một đồng tiền số được hỗ trợ bởi Ngân hàng Trung ương sẽ giúp hạn chế nhu cầu của công chúng đối với các loại tiền điện tử đồng thời khẳng định chủ quyền quốc gia”.

  Khi ông Fan chỉ ra rằng: dù lịch sử giao dịch của CBDC không thể tiếp cận được với công chúng, đồng tiền này sẽ có chức năng “ẩn danh trong tầm kiểm soát”, tức là ông đã công khai thừa nhận rằng ngân hàng trung ương có thể nằm quyền kiểm soát để giảm nhẹ nguy cơ khủng bố và rửa tiền cùng với các tội phạm tài chính khác.

  “Thông tin cá nhân sẽ khó được bảo mật nếu loại bỏ tính ẩn danh, nhưng những tội phạm như trốn thuế, rửa tiền sẽ có cơ hội để phát triển nếu chúng ta quá đề cao sự ẩn danh. Do đó, kiểm soát sự ẩn danh là các tốt nhất để có được sự cân bằng, tức là chỉ tiết lộ dữ liệu giao dịch cho bên thứ ba là ngân hàng trung ương”,

  Ông cho biết.

  Đáng chú ý, Ngân hàng Trung ương cũng cho biết rằng mạng lưới CBDC sẽ không có khả năng hỗ trợ các hợp đồng thông minh bởi vì chức năng này sẽ làm thay đổi bản chất của đồng tiền, cụ thể là tiền điện tử.

  Ông kết luận rằng đồng Nhân dân tệ Trung Quốc chỉ có thể được sử dụng cho các chức năng như định giá, trao đổi và lưu trữ.